Asociacijos "Apsaugos verslo grupė" neeilinis visuotinis narių susirinkimas

2011-04-21
Asociacijos "Apsaugos verslo grupė" neeilinis visuotinis narių susirinkimas

 

PRANEŠIMAS APIE NEEILINĮ VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

 

Š.m. gegužės 11 d. (trečiadienį), 11:00 val. Asociacijos “Apsaugos verslo grupė” Valdyba    kviečia Asociacijos narius į neeilinį visuotinį Asociacijos „Apsaugos verslo grupė“ narių susirinkimą.

 

DARBOTVARKĖ:

1.      Naujos Asociacijos “Apsaugos verslo grupė” įstatų redakcijos tvirtinimas.


       Susirinkimas įvyks Asociacijos „Apsaugos verslo grupė“ buveinėje (Gedimino pr. 26, Vilnius).

 

       Informuoju, jog keitėsi Asociacijų įstatymas - įgaliotinių dalyvavimas (kai Asociacijos nariui - juridiniam asmeniui (įmonei) atstovauti įgaliojamas kitas Asociacijos narys – juridinis asmuo (įmonė)) visuotiniame susirinkime NEGALIMAS! Asociacijos narys – juridinis asmuo (įmonė) gali būti atstovaujamas visuotiniame narių susirinkime tik to juridinio asmens (įmonės) darbuotojų! Jei Asociacijos narį – juridinį asmenį (įmonę) susirinkime atstovaus ne įmonės Vadovas, būtinas  įmonės Vadovo pasirašytas, antspauduotas apvaliu (herbiniu) įmonės antspaudu įgaliojimas tam asmeniui, kuris atstovaus įmonę susirinkime! Priimamas tik įgaliojimo ORIGINALAS! Įgaliojimą prašome atsiųsti iš anksto Asociacijai “Apsaugos verslo grupė” registruotu paštu adresu Gedimino pr. 26, 01104 Vilnius arba pateikti atsakingajai sekretorei neeiliniame visuotiniame Asociacijos narių susirinkime.

       Dalyvių registracijos pradžia – 10:15 val.

 

       Nesant galimybės dalyvauti  2011 m. gegužės 11 d. vyksiančiame neeiliniame visuotiniame Asociacijos “Apsaugos verslo grupė” narių susirinkime, prašome iki 2011 m. gegužės 10 d. atsiųsti registruotu paštu arba pristatyti į Asociacijos „Apsaugos verslo grupė“ buveinę užpildytą balsavimo raštu biuletenį (balsavimo raštu biuletenis ir pranešimas apie susirinkimą išsiųsti kiekvienam Asociacijos nariui registruotu paštu).

      

       Visais rūpimais klausimais prašome kontaktuoti su Asociacijos “Apsaugos verslo grupė“ atsakingąja sekretore/administracijos vadove Renata Dabulevičiene šiais telefonais: (8 5) 262 81 75 arba (8 611) 32 0 42.

 

Partneriai
Taikos g. 130A, Vilnius
LT-05226
Tel/faks.: 8 5 2628175
Mob. tel.: 8 611 32042
El. paštas: info@avg.lt