Asociacijos "Apsaugos verslo grupė" eilinis visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas š.m. balandžio 15 d.!

2021-03-26
Asociacijos "Apsaugos verslo grupė" eilinis visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas š.m. balandžio 15 d.!

 

Š.m. balandžio 15 d. (ketvirtadienį), 10 val. Asociacijos “Apsaugos verslo grupė” Valdyba kviečia Asociacijos narius į eilinį visuotinį ataskaitinį Asociacijos „Apsaugos verslo grupė“ narių susirinkimą. Atsižvelgiant į susiklosčiusią padėtį Lietuvoje (LR Vyriausybei paskelbus karantino režimą siekiant suvaldyti koronaviruso plitimą), susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu  zoom  platformoje (prisijungimo duomenis visiems nariams atsiųsime iš anksto el. paštu).

 

Planuojama susirinkimo pabaiga – 13 val.

 

DARBOTVARKĖ:

1.      Valdybos 2020 m. veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas (Pranešėjai: asociacijos prezidentas, komitetų pirmininkai – Konstantinas Lavrinovičius, Alfred Timofeičev, Vytautas Kregždė.).

Revizijos komisijos 2020 m. finansinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas (Pranešėjas – revizijos komisijos pirmininkas – Vytautas Šaikus).

2.      Pasisakymai, diskusijos, kandidatų į valdybą, prezidento ir revizijos komisijos narius siūlymai. Susirinkimo dalyviams operatyviai paruošiamos ir pateikiamos balsavimo biuletenių formos per apklausų web programėlę Manoapklausa.lt.  

3.      Po 1 val. pertraukos - gavus balsavimo biuletenius ir suskaičiavus balsus - skelbiami rinkimų rezultatai bei apibendrinimas susirinkimas.

 

      

       Informuoju, jog įgaliotinių dalyvavimas (kai Asociacijos nariui - juridiniam asmeniui (įmonei) atstovauti įgaliojamas kitas Asociacijos narys – juridinis asmuo (įmonė))  visuotiniame susirinkime NEGALIMAS. Asociacijos narys – juridinis asmuo (įmonė) gali būti atstovaujamas visuotiniame narių susirinkime tik to juridinio asmens (įmonės) darbuotojŲ. Jei Asociacijos narį – juridinį asmenį (įmonę)  susirinkime atstovaus ne įmonės Vadovas, būtinas  įmonės Vadovo pasirašytas, antspauduotas apvaliu (herbiniu) įmonės antspaudu įgaliojimas tam asmeniui, kuris atstovaus įmonę susirinkime.

      

       Visais rūpimais klausimais prašome kontaktuoti su Asociacijos “Apsaugos verslo grupė“ atsakingąja sekretore/administracijos vadove, mob. tel. nr. 8 611 32042.

Partneriai
Taikos g. 130A, Vilnius
LT-05226
Tel/faks.: 8 5 2628175
Mob. tel.: 8 611 32042
El. paštas: info@avg.lt