2012-02-13
Asociacijos "Apsaugos verslo grupė" eilinis visuotinis narių susirinkimas

PRANEŠIMAS APIE EILINĮ VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ


Š.m. vasario 23 d. (ketadienį), 11:00 val. Asociacijos “Apsaugos verslo grupė” Valdyba kviečia Asociacijos narius į eilinį visuotinį Asociacijos „Apsaugos verslo grupė“ narių susirinkimą.

 

 

DARBOTVARKĖ:

1. Prezidento sveikinimo žodis (Pranešėjas – Asociacijos prezidentas Saulius Pridotkas).
2. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus rinkimas.
3. Pranešimų reglamento tvirtinimas.
4. Valdybos 2011 m. veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas (Pranešėjai: asociacijos prezidentas, komitetų pirmininkai – Nerijus Šilgalis, Vytautas Rudaitis, Vytautas Kregždė, Albertas Ulickas).
5. Revizijos komisijos 2011 m. finansinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas (Pranešėjas – revizijos komisijos pirmininkas – Vytautas Šaikus).
Kompleksiniai pietūs.
6. Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas.
7. Prezidento rinkimai.
8. Valdybos narių rinkimai.
9. Revizijos komisijos narių rinkimai.
10. Asociacijos narių pasisakymai.
11. Baigiamasis žodis.
12. Furšetas.

Dalyvių registracijos pradžia – 10:15 val.

 

 

Asociacijos nariai gali siūlyti įtraukti papildomus klausimus į susirinkimo darbotvarkę per 5 kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo dienos.
Susirinkimas įvyks viešbutyje “Radisson Blue Hotel Lietuva” (Konstitucijos pr. 20, LT-09308, Vilnius).
DALYVAVIMAS PRIVALOMAS! Informuoju, jog keitėsi Asociacijų įstatymas - įgaliotinių dalyvavimas (kai Asociacijos nariui - juridiniam asmeniui (įmonei) atstovauti įgaliojamas kitas Asociacijos narys – juridinis asmuo (įmonė)) visuotiniame susirinkime NEGALIMAS! Asociacijos narys – juridinis asmuo (įmonė) gali būti atstovaujamas visuotiniame narių susirinkime TIK TO JURIDINIO ASMENS (ĮMONĖS) DARBUOTOJŲ!

 

Visais rūpimais klausimais prašome kontaktuoti su Asociacijos “Apsaugos verslo grupė“ atsakingąja sekretore/administracijos vadove šiais telefonais: (8 5) 262 81 75 arba (8 611) 32 0 42.

 

 

 

Partneriai
Taikos g. 130A, Vilnius
LT-05226
Tel/faks.: 8 5 2628175
Mob. tel.: 8 611 32042
El. paštas: info@avg.lt