2013-06-07
VMI atliktas saugos veiklą deklaruojančių mokesčių mokėtojų veiklos rodiklių vertinimą

Gerb. asociacijos nariai,

 

Jūsų žiniai, VMI atliktas saugos veiklą deklaruojančių ir Asociacijai „Apsaugos verslo grupė“ (AVG) priklausančių mokesčių mokėtojų veiklos rodiklių vertinimas.


Buvo atliktas saugos veiklą deklaruojančių ir Asociacijai „Apsaugos verslo grupė“ (AVG) priklausančių 343 mokesčių mokėtojų veiklos rodiklių vertinimas.
Išanalizavus darbo užmokesčio rodiklius skirstant į Asociacijai priklausančias įmones ir Asociacijai nepriklausančias įmones nustatyta, kad AVG priklausančių įmonių vidutinis darbo užmokestis yra didesnis, nei asociacijai nepriklausančių įmonių, t.y. 2012 m. sausio-birželio mėn. AVG – 1714 Lt, ne AVG – 1269 Lt, liepos – gruodžio mėn. – 1806 Lt ir 1370 Lt, o 2013 m. I-ame ketvirtyje atitinkamai – 1845 Lt ir 1438 Lt. Teigiamų vidutinio darbo užmokesčio kitimo tendencijų nepastebėta šioje verslo srityje, o DU didėjimas sietinas su Vyriausybės nustatytu minimaliu darbo užmokesčio didėjimu. Pažymėtina, kad vidutinio darbo užmokesčio pokytis lyginant 2012 m. II-ą pusmetį su 2013 m. I-u ketvirčiu, AVG - 39 Lt ir ne AVG - 68 Lt, yra mažesnis, negu Vyriausybės nustatyto minimalaus darbo užmokesčio didėjimas – 150 Lt.

Vidutinis darbo užmokestis, Lt
2012 m. I pusm. Pokytis Lt 2012 m. II pusm. Pokytis Lt 2013 m. I ketv.
AVG 1714 92 1806 39 1845
Ne AVG 1269 101 1370 68 1438


Buvo atlikta analizė pagal darbuotojų skaičių, gaunančių tam tikro dydžio darbo užmokestį ir pastebėta, kad Asociacijai priklausančiose įmonėse 2012 m. II-ame pusmetyje buvo 4 kartus didesnis procentas darbuotojų gaunančių daugiau nei 7 tūkst. Lt bei 1,6 karto didesnis procentas darbuotojų gaunančių nuo 3 tūkst. Lt iki 7 tūkst. Lt. 2013 m. situacija yra analogiška, o tai, mūsų manymu, turėjo nemažą įtaką vidutiniam DU dydžiui.
Darbuotojų, uždirbančių iki 1000 Lt AVG priklausančiose įmonėse 2012 m. I-ame pusmetyje - 25 %, o ne AVG - 39 %, II-ame pusmetyje – atitinkamai 17% ir 33%, o 2013 m. I-ame ketv. 12% ir 22 %. Tai taip pat sietina su Vyriausybės nustatyto minimalaus darbo užmokesčio didėjimu.

 


Praeito susitikimo metu buvo nutarta, kad siekiant efektyviau identifikuoti asmenis, vykdančius neregistruotą automobilių apsaugos sistemų montavimo veiklą bei įmonių, montavusių apsaugos sistemas, teiktų paslaugų kiekį, gautas pajamas, Asociacijai atlikti automobilių apsaugos sistemų įvertinimo pažymų analizę bei pateikti duomenis VMI prie FM.
2012-10-19 AVG pateiktais duomenimis www.pazyma.lt sistemoje išrašyta pažymų yra 17640 vnt. Ūkio subjekto, atlikusio apsaugos sistemos montavimo darbus, kai nurodytas paslaugos suteikėjas „nežinomas“ - sudaro 44,61%. Ūkio subjekto, atlikusio apsaugos sistemos montavimo darbus, kai nurodytas paslaugos suteikėjas „žinomas“ - sudaro 55,38%.
Įvertinus tai, kad beveik pusėje pažymų yra nenurodytas asmuo, atlikęs apsaugos sistemos montavimo darbus, darytina prielaida, kad minėtus darbus galimai atliko asmenys neįregistravę veiklos teisės aktų nustatyta tvarka. 2012 m. spalio – 2013 m. gegužės mėn. buvo atlikti 468 automobilių remonto paslaugas teikiančių ūkio subjektų operatyvūs patikrinimai, tame tarpe 305 OP dėl fizinių asmenų vykdomos veiklos. Buvo nustatytas 81 neregistruotos veiklos vykdymo atvejis, surašyti administraciniai teisės pažeidimų protokolai.

Vykdant įmonių veiklos rodiklių analizę, lygiagrečiai buvo atliekami įmonių patikrinimai, siekiant išsiaiškinti ir įsigilinti į vykdomos veiklos specifiką bei išsiaiškinti labiausiai, mokestiniu požiūriu, jautrias vietas, kuriose nustatoma daugiausiai pažeidimų.
2012 m. spalio – 2013 m. gegužės mėn. laikotarpiu buvo kontroliuotos 39 saugos veiklą vykdančios įmonės ( 1 mokestinis patikrinimas, 7 mokestiniai tyrimai ir 31 įmonėje atlikti 43 operatyvūs patikrinimai). Buvo nustatyta:
1)darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimai;
2) kasos darbo organizavimo pažeidimai;
3) ataskaitų ir dokumentų apie savo įmonės pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimo tvarkos pažeidimas;
4) mokesčio mokėtojo registravimo duomenų pateikimo tvarkos pažeidimas;
5) ir kt.
Už nustatytus pažeidimus surašyti administraciniai teisės pažeidimų protokolai.
Taip pat mokestinių tyrimų metu mokesčių mokėtojai patikslino deklaracijas daugiau nei 237 tūkst. Lt.
Atliekant operatyvius patikrinimus buvo pastebėti atvejai, kai įmonės, siekdamos sumažinti mokamus mokesčius, nepagrįstai didina sąnaudas, sudarydamos fiktyvius sandorius. Todėl buvo analizuojami įmonių vykdomi prekių ir paslaugų pirkimai, mažinantys mokėtiną pridėtinės vertės mokestį bei pelną.
AVG Ne AVG
Pardavimų ir pirkimų santykis 2012 II pusm. 1,7 2,3
Pardavimų ir pirkimų santykis 2013 –I ketv. 1,9 2,8

2012 m. operatyvių patikrinimų metu nustačius duomenis, turinčius akivaizdžių nusikalstamų veikų finansų sistemai požymių, 2 įmonės, vykdančios saugos veiklą, perduotos FNTT. Šiuo metu atliekami ikiteisminiai tyrimai.
Viena įmonė, dalyvaujant dar 3 įmonėms, apskaitoje fiksavo paslaugų gavimo (reklamos) operacijas, kurios galimai buvo neegzistuojančios, o įforminti sandoriai – fiktyvūs, siekiant išvengti sumokėti pridėtinės vertės, pelno ir kitus mokesčius. Į PVM atskaitą galimai neteisėtai buvo įtraukta apie 1 mln. 540 tūkst. Lt. ir galimai nesumokėta pelno mokesčio apie 1 mln. 140 tūkst.
Kita įmonė, priklausanti Asociacijai, dalyvavo 4 įmonių galimai nusikalstamoje veikoje, kurioje buvo naudojama pridėtinės vertės mokesčio grobstymo schema ir į biudžetą nesumokėta daugiau negu 0,5 mln. Lt PVM. Nustatyta, kad įmonių apskaitoje fiksuojama dalis pirkimo-pardavimo operacijų galimai buvo neegzistuojančios, o įforminti sandoriai – fiktyvūs, kurių tikslas buvo ne ekonominės naudos siekimas, o sudarymas galimybės kitiems ūkio subjektams nepagrįstai padidinti PVM atskaitą.

 

 

Asociacija,,Apsaugos verslo grupė"

 

Partneriai
Taikos g. 130A, Vilnius
LT-05226
Tel/faks.: 8 5 2628175
Mob. tel.: 8 611 32042
El. paštas: info@avg.lt