2016-09-20
Informacija dėl Valdybos sudėties

 Informuojame, jog Vidas Kšanas nutraukė dalyvavimą valdyboje ryšium su darbo santykių pabaiga UAB “G4S Lietuva”. Valdyba tęs darbą esamoje sudėtyje. Jei balsuojant dėl kokio nors asociacijai aktualaus klausimo bus patinė situacija, kreipsimės į narius dėl 9-to valdybos nario išrinkimo neeiliniame visuotiniame susirinkime (vadovaujantis įstatais, naujo valdybos nario rinkimas – visuotinio narių susirinkimo kompetencija). 

Taikos g. 130A, Vilnius
LT-05226
Tel/faks.: 8 5 2628175
Mob. tel.: 8 611 32042
El. paštas: info@avg.lt