ASOCIACIJA „APSAUGOS VERSLO GRUPĖ“

 

Asociacija vienija 18 Lietuvos asmens, turto bei verslo Apsaugos srityje veikiančių įmonių.

 

Pagrindinės įmonių veiklos kryptys:

Elektroninių apsaugos sistemų projektavimas ir įrengimas objektuose, centralizuota objektų

apsauga bei stebėjimas, turto ir asmenų fizinė apsauga, krovinių palyda, piniginių lėšų ir

vertybių gabenimas, mechaninės saugos (durys, seifai, spynos) priemonių įrengimas bei

konsultacijos, elektroninių apsaugos sistemų įrengimas automobiliuose, konsultacijos,

seminarai saugumo klausimais, profesinio parengimo kursai.

 

Misija
Telkti Lietuvos asmens, turto bei verslo apsaugos srityje veikiančias įmones, kurti

konkurencingą ekonominę aplinką.

 

Vizija
Visuomeninė organizacija, geriausiai atstovaujanti asmens, turto bei verslo apsaugos

srityje veikiančių įmonių narių interesus.

 

Asociacijos veikla vykdoma komitetuose:
- Automobilių saugos komitetas: pirmininkauja Konstantinas Lavrinovičius;
- Elektroninės saugos komitetas: pirmininkauja Kastytis Vilčinskas;
- Saugos tarnybų komitetas: pirmininkauja Vytautas Kregždė;
- Mechaninės saugos komitetas: šiuo metu aktyvios veiklos nevykdo

 

Komitetų veikloje dirba Asociacijos „Apsaugos verslo grupė“ narių deleguoti pirmininkai,

kurie kuria ir tobulina savo srityje vykdomus projektus, teikia siūlymus Vyriausybei ir

tarpvyriausybinėms organizacijoms.

 

Dvišaliai asociacijos narių susitikimai ir verslo forumai

Asociacijos nariai nuolat palaiko ryšius su valstybinėmis institucijosmis: policijos

departamentu, valstybine mokesčių inspekcija, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamentu. Susitikimų metu teikiamos rekomendacijos, kaip tobulinti asmens, turto bei

verslo apsaugos verslo aplinką, priimtus įstatymus. Palaiko ryšius ir su kitų šalių šakinėmis

saugos srityje veikiančiomis organizacijomis.

  

Renginiai:
Organizuojame kas dvejus metus asmens ir turto saugos specialistų konferenciją,

aktualiomis saugos verslui temomis. Konferencijos metu pranešimus skaito valstybinių

įmonių atstovai,  asmens, turto bei verslo apsaugos srityje veikiančių Lietuvos įmonių

atstovai, kitų šalių šakinės saugos srityje veikiančios organizacijos.

 

Konkursai:
Asociacija „Apsaugos verslo grupė“ kas dvejus metus rengia konkursą „Metų inovacija”.

Apsaugos sistemas projektuojančios, montuojančios, platinančios bei saugos srityje

dirbančios įmonės ir organizacijos pristato savo naujus gaminius, projektus.

Konkurso nugalėtojai apdovanojami prizais.


Asociacija vykdo šias komercines veiklas:
Statybos taisyklių pardavimas
Leidžiamas žurnalas „Rizikos faktorius“
Vieninga automobilių sergėjimo sistema www.epazyma.lt

 


Daugiau informacijos apie Asociaciją „Apsaugos verslo grupė”
tel./faks. 8 5 2628175
info@avg.lt
www.avg.lt

Sekite mus: www.facebook.com/AVG-asociacija

 

 

 

 

 

 

Taikos g. 130A, Vilnius
LT-05226
Tel/faks.: 8 5 2628175
Mob. tel.: 8 611 32042
El. paštas: info@avg.lt